инж. Христо Димитров

В проектантско бюро ТДП АД  работят висококвалифицирани строителни инженери с богата проектантска практика. В съвместната работа съм разчитал винаги на тяхната отговорност, професионализъм и готовност за навременна реакция при възникване на конструктивни въпроси в процеса на изпълнение на строителния обект.