Експертизи

 

Експертизи и експертни заключения във всички сфери на строителството и строителното проектиране.

Проверка на конструкцията на съществуващи сгради. Анализ на риска.