Проектиране

 

Проектиране на всички видове конструкции на сгради и съоръжения. Стоманобетонни, метални и дървени конструкции. Използване на най-съвременни методи за проектиране.

BIM (Building Information Modeling“) и Метод на крайните елементи