Реконструкции

 

Реконструкции на съществуващи сгради. Проекти за укрепване и възстановяване на сгради и съоръжения.

Укрепвания чрез съвременни методи и иновативни укрепващи технологии.