Къща дърво

“Къщата дърво” е собственост на варненския бизнесмен Георги Бонин и се намира в околностите на Варна. Завършена е през 2010 година. Уникалността се дължи преди всичко на съвременната устойчива еко концепция, развита с отчитане на особеностите на терена и с респект към природата.

Къщата е построена на напълно компрометиран от човешката дейност терен, който дълги години е използван за добив на пясък. Първият голям плюс на проекта е, че връща на природата отнетото от човека през годините.

Сградата е вградена в съществуващия ерозирал изкоп на бившата пясъчна кариера. Така се запълва липсващото от релефа, което спира ерозията и позволява възстановяването на местната екосистема. Масивни стени от запад и север допълват защитата от лятното пренагряване и зимното преохлаждане.

Изпълнението се случва наистина по модела на дървото. Корените са дълбоко в земята – това са 6 геотермални сонди на дълбочина от 100 метра, които осигурят топлината за жилищните помещения и зимната градина по един енергоефективен и незамърсяващ начин. Тази градина оформя короната на къщата.

Стволът и клоните на идеята за дървото се разпознават в пропорционалната геометрия на стоманобетонната конструкция – решена с централно антисеизмично ядро и фасадни носещи рамки без вътрешни колони. Специална асансьорна шахта в ядрото позволява и достъп на хора с нарушена подвижност на всички нива. Диагоналните, вертикалните и хоризонталните елементи по южната и източната фасада чертаят тектониката на сградата, следвайки силовите линии на конструктивния модел. Материалите са естествени – към бетона се добавят камък, дърво и много стъкло.

Архитектура – арх. Борислав Игнатов       Разгледайте тук архитектурния проект

Конструкции – инж. Таню Димитров