Жилищен комплекс София Ленд

Жилищен комплекс София Ленд е с отлична локация, на границата на „Борисовата градина“ в град София.

Проектирани са жилищни сгради с подземни гаражи. Касае се за осем жилищни сгради и седем едноетажни сгради, в които са предвидени местата за паркиране на коли. Жилищните сгради се състоят от:
– три тела с едно подземно ниво, осем жилищни етажа и един терасовиден етаж;
– три тела с едно подземно ниво, седем жилищни етажа и един терасовиден етаж;
– едно тяло с едно подземно ниво, пет жилищни етажа и един терасовиден етаж.
Покривите на едноетжните сгради са използваеми и озеленени. Натоварването върху тях е заложено въз основа на архитектурния проект и по задание на инвеститора и е приложено към статическите изчисления. Покривите на жилищните сгради са неизползваеми и неозеленени.

BIM конструктивен модел.

 

Проектант на архитектурната част и главен проектант – Проин плюс АД – гр София

Проектант част конструкции – Таню Димитров и Партньори АД.