Хотел – Алея 1

Хотел Алея Първа. Проекта е разработен през 2011 год.

Сградата е проектирана за директна връзка на алеята на ската с покрива. Това обуславя богато озеленяване както и басейн на последния етаж на основното тяло. Строежа е замразен заради световната финансова криза. През това време концепцията за алея 1 се видоизмени, което поставя строителството под въпрос.

 

Решенията на основното ниво са за директна връзка на крайбрежната алея с хотела, както и за развиването на много и различни по характер заведения.

 

Проектант по част Архитектура: ПроИн Плюс АД
Проектант по част Конструкции: „Таню Димитров и Партньори“ АД