Магазин HomeMax Варна

Хипермаркет HomeMax гр. Варна е проектиран и построен като част от веригата BauMax.

Възложител: „БА Кредитанщалт Булус“ ЕООД
Проектант по част Архитектура: ПроИн Плюс АД
Проектант по част Конструкции: „Таню Димитров и Партньори“ АД

 

 

Фундиране:
Дълбокият пласт от почви със строително-отпадъчен характер беше предпоставка за сложно фундиране и решаване на проблеми, свързани с понижената почвена носимоспособност. Взето е решение за пилотно фундиране с високи ростверки, свързани по между си с рандбалки.
Изпълнител на пилоти: Геотехника АБС ООД, София
Изпълнител на ростверки и подпорните стени: МИГ Маркет, Варна

 

Връхна конструкция:
Сглобяемата стоманобетонна конструкция е характерна за всички до сега изградени магазини от веригата. Изключителното предимство, което методът на Building Information Modeling дава, позволи да изготвим монтажните и кофражни планове на всички конструктивни елементи в изключително кратък срок.

Изпълнител на сглобяемите стоманобетонови елементи: ЗСК Ганецки, Плевен
Монтаж на сглобяемите стоманобетонови елементи: Монолит София АД, София

 

Ограждаща конструкция:
Успоредно с носещите стоманобетонови елементи е проектирана и фасадната конструкция на сградата. Тя се състои от сглобяеми стоманобетонни панели и стоманени водачи за допълнителното ограждане – окачени фасади и леки „сандвич” панели.

Използването на софтуерния продукт Revit Structure позволи да се избегнат конфликтите между носещите конструктивни елементи и второстепенната конструкция.
Изпълнител ограждащите конструкции – козирки и фасади: Планекс, Варна.