Реконструкция на хотел Димят – Варна

Касае се за 15 етажна съществуваща сграда на хотел Димят гр. Варна.

Хотела е проектиран 2008 год., а е построен 2009 год. Обект на реконструкция и пристрояване е сграда 127 (както е означена в основния проект). При пристрояването, към нея се приобщава сграда 8, която се разрушава частично и се изпълняват отново основните и конструктивни елементи.
Конструкцията на реконструираната сграда е изпълнена по традиционен начин с монолитен стоманобетон, тоест монолитно излети стоманобетонни плочи, греди и колони. Ново проектираните конструктивни елементи са от същия вид.
Изпълнената конструктивна схема е смесена скелетно безгредова и гредова със стоманобетонни противоземетръсни шайби.

Надстрояването, ще засегне основно предната част на сградата, като ще се натоварят допълнително колоните по дъговидния периметър и колоните и шайбите по втория дъговиден периметър. Добавянето на натоварване по периметъра изисква добавяне на основна плоскост към фундаментната плоча, тоест удължаването и чрез конзолна част. Това се извършва чрез анкери по целия периметър от арматурна стомана, анкерирани с HILTI HIT HY 200. При реконструкция на фундаментната плоча и оформяне на капители за преодоляване на проблемите на продънването, ще се наложи реконструкция на формата и размера на басейна в сутерена.

В отделни места е извършено усилване на съществуващата конструкция и зидарии с технология на SIKA CarboDur (карбонови ленти).