Национална спортна база – Спортпалас

Национална спортна база „Спортпалас“ се намира в близост до град Варна. Комплекса разполага с хотелска част, конферентни зали, спортни съоръжения, закрит плувен басейн, стадион, писта за лека атлетика и зони за отдих. Комплекса е напълно обновен като са спазени изискванията за достъпна среда.

При реконструкцията на хотела са разширени асансьорните шахти,чрез анкериране на новите конструктивни елементи към съществуващите. Използвани са различни методи за укрепване на съществуващата конструкция. Изградени са нови рампи с цел свободно и улеснено придвижване на хора в неравностойно положение.
Новопостроения закрит плувен басейн е с дължина 25м и максимална дълбочина 2,5м. Конструкцията на басейна е смесена – стоманобетона и стоманена. Сутерена, съблекалните и трибуните са стоманобетонни монолитно изпълнени.Трибуните са решени като рамки тип “хармоника“ в надлъжна посока. Металната конструкция, която покрива басейна представлява метални рамки пространствено укрепени от хоризонтални и вертикални връзки.
Сградата на басейна е свързана с хотелската част посредством топла връзка. Топлата връзка представлява метална конструкция, състояща се от вертикални ферми укрепени в напречна посока от подова и покривна второстепенна конструкция.Подовата конструкция е оформена от хоризонтални пълнежни пръти, върху които стъпва стоманобетонова плоча с оставащ кофраж от трапецовидна огъната ламарина.Покривната конструкция представлява хоризонтални пълнежни пръти , върху които стъпва трапецовидна огъната ламарина.

 

 

 

 

Стадиона е с обновен и удобен за тренировки по всяко време. Терена около стадиона е оформен съобразно вертикалната планировка със стоманобетонни подпорни стени с различна височина, с осигурена устойчивост на хлъзгане и преобръщане.
В североизточната част на комплекса са изградени два външни басейна с максимална дълбочина 1,4 m преливащи един в друг. Прилежащия терен е оформен отново посредством ъглови, монолитни подпорни стени.

Проектант по част Архитектура: ПроИн Плюс АД
Проектант по част Конструкции: „Таню Димитров и Партньори“ АД