Аула Максима на „Варненски свободен университет“

Конструктивния проект на Аула Максима на „Варненски свободен университет“ е разработен през 1999 год. от инж. Таню Димитров.

Архитектурните проекти са на арх. Венелин Жечев съвместно с арх. Ваня Караджова и арх. Люляна Чонева.

Поради сложността на терена, в геоложко отношение, фундирането е предвидено посредством фундаментна гредоскара. Сградата е без сутерен, като основния товар на библиотечния етаж е отечен директно върху терена.

Съществуващата част (рампата и сградата на ВСУ) е отделена от новата сграда посредством дилатационна фуга.

Сградата е монолитно стоманобетонно изпълнение. За времето си са използвани най съвременни материали, топлоизолации и др.

Модел на конструкцията: