Напредва строителството на хотел Одесос

Хотел Одесос се намира в курортен комплекс св.св. Константин и Елена. Общата РЗП на хотела е 12 000 m2 . Архитектурен проект – Проарх ООД. Изпълнител на обекта е фирма Комфорт ООД. Строителството напредва с нормално темпо, въпреки ниските температури. Изградени са основите и двете нива с обществено предназначение. Предстои изпълнението на най-сложната, от технологична гледна точка, кота. Прехода от обществените към хотелските нива се характеризира със трудни за изпълнение архитектурни детайли от видим бетон. Към това ниво са предвидени уникални кофражи на колони с индивидуална форма.