Продължава строителството на стадион Лудогорец арена

След едногодишно прекъсване, продължава строителството на стадион Лудогорец арена. На ред е изпълнението на сектор В. Сектора ще прилича като конфигурация на сектор Б (трибуна Моци). В сектора ще има покрит VIP паркинг и кетъринг кухня. Покрива ще покрива 80% от трибуната.  Капацитет на сектора 3611 човека, шест тоалетни и две точки за хранене.

Строежа на стадион Варна излезе от фазата на подземно строителство

Строежа на стадион Варна излезе от фазата на подземно строителство. След близо едногодишно строителство беше завършена последната сграда на подземния паркинг. С това строителството на подземните части на първия етап от строителството приключи. Изпълнени бяха най скъпите, от конструктивна гледна точка, мероприятия по цялостното функциониране на спортния комплекс. Завършени са отводнителните дренажи и комплексното отводняване […]